Заповед № З-873 от 22.12.2017 г.

Печат

Дата на публикуване - 28.12.2017 г.

Заповед № З-873/22.12.2017 г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65 от ЗОС, чл. 81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол, писмо № 26.00.69/29.02.2016 г. и Анекс за прекратяване, вписан в Службата гр. Дупница, под вх. рег. № 170 от 23.01.2017 г., акт № 22, т. 1, партида № 134