ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - СПИСЪК НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЖИВОТНОВЪДИ

Печат

Дата на публикуване 02.03.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - СПИСЪК НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЖИВОТНОВЪДИ - ИЗТЕГЛИ