Отчети по Закона за енергийна ефективност

Печат

Общинска програма - ЗЕВИ 2019-2022 г. - ОТЧЕТ - ИЗТЕГЛИ - Дата на публикуване 22.03.2021г.

Отчет изпълнение на плановете по чл.12 за управление на ЕЕ - 2020 г.

Общинска програма - ЗЕВИ 2019-2020 г. - Дата на публикуване - 13.03.2020 г.

Общинска програма за енергийна ефективност 2020-2024 - Дата на публикуване - 29.01.2020 г.

Отчет изпълнение на плановете по чл. 12 за управление на ЕЕ - 2019 г.

Отчет изпълнение на плановете по чл. 12 за управление на ЕЕ - 2018 г.

Отчет програма насърчаване използването на енергия от ВЕИ - 2018 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бобов дол - Дата на публикуване - 08.11.2019 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бобов дол - Дата на публикуване - 08.11.2019 г.