Вътрешни правила за административно обслужване

Печат

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Бобов дол

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7