Вие сте тук: Начало

Новини

Публикация четвърто тримесечие по проект СВ006.1.12.042

Е-мейл Печат ПДФ

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Е-мейл Печат ПДФ

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил ) ще проведе семинар на тема: „Условия за кандидатстване по подмярка 4.1.2 Инвестиции в  малки земеделски стопанства и подмярка 6.1 Стратова помощ за млади земеделски производители от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020”. Детайлите по подготовката на проекти и процеса на кандидатстване по двете подмерки ще бъдат разяснени от експерти от Национална служба за съвети по земеделието, град Кюстендил, в ангажиментите на които е включено безплатното изготвянето на бизнес планове и заявления за кандидатстване по подмярка 6.1., както и по други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства.

Семинарът ще се проведе на 12 октомври (четвъртък) от 11:00 ч. в залата на Килийното училище, гр. Кюстендил. Семинарът е предназначен за земеделски производители от област Кюстендил. На семинара могат да присъстват и всички заинтересовани граждани, които проявяват интерес към кандидатстване и изпълнение на проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Участието е безплатно и не се изисква предварителна регистрация. При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към ОИЦ – Кюстендил на тел. 078/ 52 02 12.

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 21.09.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 12.09.2017 г.

Решение № 106/28.06.2017 г. на Кюстендилски административен съд

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 21.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 106/ 28.06.2017 Г. НА КЮСТЕНДИЛСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 28.07.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 20.07.2017 г.

Страница 84 от 91