Вие сте тук: Начало

Новини

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 12.03.2021г.

Заповеди на директора на ОД"Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.16, изр. 5 от ЗСПЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 09.03.2021г.

 

Заповеди от № РД-04-30/04.03.2021 г. до № РД-04-47/04.03.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал.16, изр.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне цена на имотите - полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землищата на Община Бобов дол.

 

гр. Бобов дол - ИЗТЕГЛИ

с. Бабино - ИЗТЕГЛИ

с. Бабинска река - ИЗТЕГЛИ

с. Блато - ИЗТЕГЛИ

с. Долистово - ИЗТЕГЛИ

с. Голем Върбовник - ИЗТЕГЛИ

с. Голема Фуча - ИЗТЕГЛИ

с. Големо село - ИЗТЕГЛИ

с. Горна Козница - ИЗТЕГЛИ

с. Коркина - ИЗТЕГЛИ

с. Локвата - ИЗТЕГЛИ

с. Мала Фуча - ИЗТЕГЛИ

с. Мали Върбовник - ИЗТЕГЛИ

с. Мало село - ИЗТЕГЛИ

с. Мламолово - ИЗТЕГЛИ

с. Новоселяне - ИЗТЕГЛИ

с. Паничарево - ИЗТЕГЛИ

с. Шатрово - ИЗТЕГЛИ

 

Препис-извлечение от Протокол № 2 от 25.02.2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 05.03.2021г.

Препис-извлечение от Протокол № 2 от 25.02.2021г. - ИЗТЕГЛИ

Страница 16 от 91