Вие сте тук: Начало

Новини

Заповед на директора на ОД "Земеделие"-Кюстендил № РД-04-296 от 30.12.2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед на директора на ОД "Земеделие"-Кюстендил № РД-04-295 от 30.12.2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Бобов дол на 15.01.2021 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за районен съд - Дупница, мандат 2021 - 2025 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Необходими документи:

Необходими документи: 1. Автобиотрафия - ТУК

 

Необходими документи: Заявление за кандидатстване в процедурата - ТУК; Образец на автобиография - ТУК; Образец на данни за лицата - ТУК; Образец на декларация за писмено съгласие - ТУК; Образец на декларация за липса на обстоятелства - ТУК; Заявление за принадлежност - ТУК; Образец мотивационно писмо- ТУК

Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на хуматни торове в с. Големо село, община Бобов дол"

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 05.01.2021 год.

Инвестиционно предложение ТУК

Страница 18 от 88