Вие сте тук: Съобщение във връзка планирано прекъсване на електрозахранването.

Съобщение във връзка планирано прекъсване на електрозахранването.

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с планирани дейности за развитие на електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД са възможни временни
изключвания на електрозахранването в следните населени места:
гр.Бобов дол - 22.06.2021г. - в интервала 8:45-16:30ч.
Временни изключвания на електрозахранването се очакват в районите на:
СУ "Христо Ботев" и ДГ "Дружба"
с.Големо село - 23.06.2021г. - в интервала 8:45-16:00ч.