Вие сте тук: Общински съвет Организация и дейност Списък на общинските съветници мандат 2011-2015 г. по политически партии

Списък на общинските съветници мандат 2011-2015 г. по политически партии

Е-мейл Печат ПДФ

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

МАНДАТ 2011/2015 ГОД. ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

1. Ангел Петров Дивячки – Общински съветник от ПП”ЛИДЕР”

2. Атанас Пандев Каптиев – Общински съветник от ПП”ЛИДЕР”

3. Валери Тимотеев Радлев – Общински съветник от ПП”БСП”

4. Георги Кирилов Георгиев – Общински съветник от ПП”ЛИДЕР”

5. Елеонора Георгиева Христова – Общински съветник от ПП”БСП”

6. Елза Стоянова Величкова – Общински съветник от ПП”ЛИДЕР”

7. Емил Димитров Емилов – Общински съветник от ПП”ЛИДЕР”

8. Илиян Ерменчов Илиев – Общински съветник от ПП”ЛИДЕР”

9. Иван Кирилов Лазаров - – Общински съветник от ПП”ЛИДЕР”

10. Огнян Кирилов Зарев – Общински съветник от ПП”ЛИДЕР”

11. Петър Рангелов Иванов – Общински съветник от ПП”ЛИДЕР”

12. Росица Андреева Борисова – Общински съветник от ПП”ГЕРБ”

13. Юлиан Любчов Божанов – Общински съветник от ПП”ГЕРБ”