Вие сте тук: Съобщение във връзка с писмо от Министъра на регионалното развитие и благоустройство