Вие сте тук: Заповеди на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил

Заповеди на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 11.10.2017 г.

Заповеди на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

с. Големо село

с. Мламолово

с. Новоселяне

с. Горна Козница

с. Горна Козница

с. Горна Козница

с. Бабино

с. Голем Върбовник

с. Голем Върбовник

с. Долистово

с. Шатрово

с. Шатрово

с. Мало село

с. Мали Върбовник

с. Мали Върбовник

с. Мала Фуча

с. Локвата

с. Блато

с. Голема Фуча

с. Бабинска река

гр. Бобов дол

с. Коркина

с. Паничарево