Вие сте тук: Решение № 232/20.12.2017 г. на Кюстендилски административен съд