Вие сте тук: Информация Обяви Обява до собствениците или ползватели на животновъдни обекти

Обява до собствениците или ползватели на животновъдни обекти

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 22.04.2020 г.

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Бобов дол, уведомява собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, които имат желание да ползват пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 год., е необходимо да подадат заявления по образец до Кмета на общината в срок до 28.04.2020 год. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект, описват се собствените и ползвани имоти с НТП- пасища, мери и ливади, към подаване на заявлението.

Съгласно чл. 37и, ал.З от ЗСПЗЗ, Общински съвет със свое решение № 59/31.03.2020 г. определи пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване по землища на територията на Община Бобов дол, съгласно Приложение № 3 и 4, както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4