Вие сте тук: Съобщение за набиране на преброители и контрольори

Съобщение за набиране на преброители и контрольори

Е-мейл Печат ПДФ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

От 15 септември до 30 октомври 2020 година Общинска преброителна комисия Бобов дол стартира кампания по набиране на преброители и контрольори в предстоящото провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Кандидатите желаещи да участват в Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 год., подават документи, както следва:

1. Автобиография; - можете да изтеглите ТУК

2. Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор; - можете да изтеглите ТУК

3. Съгласие за обработка на лични данни, собственоръчно подписано от всеки един кандидат; - можете да изтеглите ТУК; Информация за обработка на лични данни

Документите се подават в Общинска администрация Бобов дол при Нели Заркова – секретар Община Бобов дол и Председател на общинска преброителна комисия Бобов дол.

Общинска преброителна комисия Бобов дол информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Преминаването през обучителен курс е задължително. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.