Вие сте тук: Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на хуматни торове в с. Големо село, община Бобов дол"

Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на хуматни торове в с. Големо село, община Бобов дол"

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 05.01.2021 год.

Инвестиционно предложение ТУК