Вие сте тук: Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за районен съд - Дупница, мандат 2021 - 2025 год.

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за районен съд - Дупница, мандат 2021 - 2025 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Необходими документи:

Необходими документи: 1. Автобиотрафия - ТУК

 

Необходими документи: Заявление за кандидатстване в процедурата - ТУК; Образец на автобиография - ТУК; Образец на данни за лицата - ТУК; Образец на декларация за писмено съгласие - ТУК; Образец на декларация за липса на обстоятелства - ТУК; Заявление за принадлежност - ТУК; Образец мотивационно писмо- ТУК