Вие сте тук: Общински съвет Организация и дейност Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за районен съд - Дупница, мандат 2021 - 2025 год.

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за районен съд - Дупница, мандат 2021 - 2025 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Необходими документи: Образец на заявление за кандидатстване - ТУК; Образец на автобиография - ТУК; Образец на данни за лицето - ТУК; Образец на декларация писмено съгласие - ТУК; Образец на декларация за липса на обстоятелства - ТУК; Заявление за проверка за принадлежност - ТУК; Образец на мотивационно писмо - ТУК