Вие сте тук: Съобщение на основание чл.6,ал.10,т.1 от Наредбата за ОВОС