Вие сте тук: Начало

Новини

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
101 Покана за извънредно заседание на Общински съвет Бобов дол на 15.01.2021 год. 799
102 Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за районен съд - Дупница, мандат 2021 - 2025 год. 749
103 Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на хуматни торове в с. Големо село, община Бобов дол" 782
104 Информация за хора с увреждания желаещи да получат безплатна винетка 1497
105 Соъбщение от ръководството на Община Бобов дол 703
106 Информация от проведена пресконференция и пъвра копка за стартиране на проект "Рекултивация на общинско сметище гр. Бобов дол" 727
107 Покана за официална церемония "Първа копка" за стартиране на проект № BG16M1OP002-2.010-0033- 823
108 Покана за пресконференция за стартиране на проект № BG16M1OP002-2.010-0033- 803
109 Покана за заседание на Общински съвет Бобов дол на 30.12.2020 год. 735
110 График за посещение на място от медицинско лице в населените места на общ. Бобов дол през декември 805
111 Заповед на кмета на Община Бобов дол, свързана с разпространението на COVID-19 911
112 Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за град Бобов дол 1160
113 Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община Бобов дол. ПРОЕКТ 881
114 Напомняне от Дирекция "Социално подпомагане" Бобов дол 1129
115 Покана за извънредно заседание на ОбС Бобов дол на 13.11.2020 г. 1088
116 Безплатен транспорт на 07.11.2020 г.(Задушница) 761
117 Покана за извънредно заседание на Общински съвет Бобов дол на 05.11.2020 год. 829
118 Резултати от конкурса "Бобов дол през моите очи" 1348
119 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на линия за производство на полимерни пясъчни продукти”, в поземлен имот №15535.502.328, землище на с.Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил” 734
120 Заповед на кмета на Община Бобов дол относно събиране и извозване на битовите отпадъци на територията на общината 717

Страница 6 от 23