Вие сте тук: Информация Новини

Новини

Съобщение до данъчно задължените лица

Е-мейл Печат ПДФ

Покана за обществено обсъждане

Е-мейл Печат ПДФ

Годишен план за паша и Правила за ползване на пасища, мери и ливади за 2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 10.02.2017 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2017 ГОД. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Общинска стратегия за младежта на община Бобов дол за периода 2017-2020 г. Проект

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 06.02.2017 г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г. ПРОЕКТ

Страница 99 от 101