Вие сте тук: Информация Обяви

Обяви

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Тържествено честване на 139 години от Освобождението на България

Е-мейл Печат ПДФ

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 15.02.2017 г.

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи, необходими за кандидатстване:

Искра Драгомирова Иванова

Страница 13 от 14