Вие сте тук: Информация Търгове

Търгове

Публичен търг с явно наддаване за за отдаване под наем на общински имоти

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на мери и пасища - публична общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 5 от 16