Вие сте тук: Информация Търгове

Търгове

Публичен търг с явно наддаване за за отдаване под наем на общински имоти

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

Е-мейл Печат ПДФ

Процедура за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на част от имот публична общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 4 от 16