Вие сте тук: Администрация Европейска политика

Европейска политика

Проект №СВ007.2.13.173

Е-мейл Печат ПДФ

Проект №СВ007.2.13.173 „Фолклор в трансграничния регион - ключ към европейската културна идентичност“,

съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020г.

 

1. Информация за проекта

Информация

Проект №BG16M1OP002-2.010-0033

Е-мейл Печат ПДФ

 

Проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

 

1. Информация за проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

1.1 Информация

2. Дейности

2.1. Прессъобщение преди стартиране на проекта - ИЗТЕГЛИ

2.2. Съобщение за напредък по проектa - ИЗТЕГЛИ

3. Информации за предстоящи събития в началото на проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“


3.1. Пресконференция за стартиране на проекта - ИЗТЕГЛИ

 

3.2. Официална церемония – „Първа копка“ - ИЗТЕГЛИ

4. Информации от проведени събития в началото на проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

4.1 Проведена Пресконференция за стартиране на проекта - ИЗТЕГЛИ

4.2 Проведена  официална церемония – „Първа копка“ - ИЗТЕГЛИ

5. Информация за предстоящи събития в края на проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

5.1 Заключителна пресконференция - ИЗТЕГЛИ

5.2 Официална церемония - "Рязане на лента" - ИЗТЕГЛИ

6. Информация от проведени събития в края на проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

6.1. Проведена заключителна пресконференция  - ИЗТЕГЛИ

6.2. Проведена официална церемония „Рязане на лента“- ИЗТЕГЛИ
Проект №CB007.2.32.199

Е-мейл Печат ПДФ

 

Supply of one backhoe loader within Project No CB007.2.32.199 "Embrace Nature”, financed by the European Union in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme, CCI Number 2014TC16I5CB007-2


Publication reference: CB007.2.32 .199-SUPPLY-2


The Municipality of Bobov Dol intends to award a supply contract for the supply, maintenance and warranty service of one backhoe loader in Bobov Dol, Bulgaria with financial assistance from the European Union in accordance with the rules of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme 2014-2020, Priority Axis “Environment”, Intervention Field 085 “Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure”, CCI Number 2014TC16I5CB007-2.

The tender dossier is available from the website of the contracting authority: http://new.bobovdol.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=106 , the Interreg IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme website: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders, and will also be published on the supplement to the Official Journal of the EU (TED eTendering) and on the F&T portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

The deadline for submission of tenders is 29.04.2021, 16:00 local time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on TED (eTendering) and also available on the F&T portal, on the website of the contracting authority: http://www.bobovdol.eu/ and on the Interreg IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme website: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders.

 

Tender dossier documents:

a5e_contractnotice_enotices_en - Download
c3_summarycn_en - Download
a5f_additional_information_contract_notice_en - Download
a14a_declaration_honour_procurement_en - Download
c4b_itt_en - Download
c4c_contract_en - Download
c4d_specialconditions_en - Download
c4e_annexigc_en - Download
c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en - Download
c4g_annexivfinoffer_en - Download
c4h_perfguarantee_en - Download
c4i_prefinanceguarantee_en - Download
c4j_admingrid_en - Download
c4k_evalgrid_en - Download
c4l_tenderform_en - Download
c4o1_fif_en - Download
c4o2_lefind_en - Download
c4o3_lefcompany_en - Download
c4o4_lefpublic_en - Download
Data protection privacy statemen - Download

-


Проект№ CB007.2.32.199 „Прегърни природата” съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

 

1. Публикации по проекта

Първо тримесечие

 

Страница 1 от 3