Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Бобов дол - 2018 г.

Печат

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ - 2018 ГОДИНА