Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Бобов дол (2018 - 2019)

Печат

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ (2018 - 2019)