Отчет за работата на ОбС - Бобов дол за периода 07.11.2007 - 30.06.2008 г.

Печат

Отчет за работата на ОбС - Бобов дол за периода 07.11.2007 - 30.06.2008 г.