Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за първото шестмесечие на 2014 год.

Печат

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за първото шестмесечие на 2014 година