Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за 2014 - 2015 г.

Печат

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2014 год. и първото шестмесечие на 2015 год.