Препис - извлечение от Протокол № 6 от 25.06.2020 г.

Печат

Дата на публикуване - 02.07.2020 г.

Целият документ - ТУК