ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Печат

Дата на публикуване 14.06.2021г.

 

Заповед № З-338/14.06.2021г. - Относно откриване на търг с тайно наддаване  на стояща дървесина на корен - ИЗТЕГЛИ

 

 

Тръжни условия - ИЗТЕГЛИ

Лесовъдска документация - ИЗТЕГЛИ

Документи за участие в процедурата за определяне на купувач на стояща дървесина на корен - ИЗТЕГЛИ