ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 Разяснителна кампания

Печат

Видеоклипове

Видеоклипове със субтитри

Радиоклипове

Видео материал за гласуване с машина

Обучителни материали за СИК

Плакат Гласуване с машина

Образец на бюлетината за гласуване извън страната