Списъци на мери, пасища и ливади за индивидуално и общо ползване от животновъди

Печат

Дата на публикуване - 28.02.2017 г.

СПИСЪК НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЖИВОТНОВЪДИ

СПИСЪК НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЖИВОТНОВЪДИ