Публично обсъждане на Проект „Горскостопански план за общински гори в района на дейност на ТП ДГС „Дупница”

Печат

Публично обсъждане на Проект „Горскостопански план за общински гори в района на дейност на ТП ДГС „Дупница”