Общинска стратегия за младежта на община Бобов дол за периода 2017-2020 г. Проект

Печат

Дата на публикуване - 06.02.2017 г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г. ПРОЕКТ