РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК

Печат

Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите - ВИДЕА