ОБЯВА от ОбА гр.Бобов дол

Печат

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Бобов дол уведомява жителите на гр. Бобов дол, че в срок до 09.04.2021 год. В деловодството на ОбА се приемат заявления от желаещите за добиване на дърва за огрев по тарифа или закупят добити дърва по ценоразпис от временен горски склад за лични нужди.

На база представените от Вас заявления и съобразно възможностите за ползване по утвърден горско стопански план на ТП ДГС Дупница от държавните гори ще бъдат определени количествата и средно сезонното ползване за едно домакинство.

ОТ ОБЩИНАТА