Изграждане на базова станция на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Печат