Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бобов дол за 2021г.

Печат

ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ за  2021 г. - ИЗТЕГЛИ

Дата на публикуване 09.02.2021 год.