Годишен план за паша и Правила за ползване на пасища, мери и ливади за 2017 г.

Печат

Дата на публикуване - 10.02.2017 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2017 ГОД. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ