Съобщение на основание чл.6,ал.10,т.1 от Наредбата за ОВОС

Печат

Дата на публикуване 15.04.2021г.