Регистър на подадените декларации в Община Бобов дол

Печат

Регистър на подадените декларации в Община Бобов дол към 2018 г.

Регистър на подадените декларации в Община Бобов дол към 2019 г.

Регистър на подадените декларации в Община Бобов дол към 2020 г.

Регистър на подадените декларации в Община Бобов дол към 2021 г.

Регистър Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ - 2021 г.