Повторен публичен търг за продажба на МПС, собственост на ОП "ЧОБ"

Печат