Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД

Печат

Дата на публикуване 09.08.2018 год.