Обявление на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Печат

Дата на публикуване - 14.11.2018 г.