Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Печат

Дата на публикуване - 30.11.2018 г.