Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

Печат