Уведомление за инвестиционно предложение

Печат

Дата на публикуване - 06.10.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "ХИЙТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИ ДЕЙНОСТ