Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за районен съд - Дупница, мандат 2021 - 2025 год.

Печат

Необходими документи: Образец на заявление за кандидатстване: ТУК; Образец на автобиография: ТУК; Образец на данни за лицето: ТУК; Образец на декларация писмено съгласие: ТУК; Образец на декларация за обстоятелства: ТУК; Заявление за проверка на принадлежност: ТУК; Образец на мотивационно писмо: ТУК