Списък на допуснатите кандидати до участие за избор за съдебни заседатели мандат 2021-2025 РС Дупница

Печат

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ ЗА ИЗБОР ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ МАНДАТ 2021-2025 Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД, ГР. ДУПНИЦА

Искра Иванова

Автобиография

Мотивационно писмо

Данни за контакт на две лица за препоръки

Гергана Михайлова

Автобиография

Мотивационно писмо

Данни за контакт на две лица за препоръки

Венета Петрова

Автобиография

Мотивационно писмо

Данни за контакт на две лица за препоръки

Дата и място на изслушване на допуснатите кандидати:

01.02.2021 г., в залата на Общинска администрация – втори етаж, 14:00 ч.